Nitridování

Nitridování provádíme ve vakuové nitridační peci od firmy BMI, typ B54RN.

Pracovní rozměry:

  • 600 x 900 x výška 600 mm
  • max. váha vsázky 600 kg

V této peci dokážeme vakuově popouštět a nitridovat