Indukční povrchové kalení

Provádíme povrchové kalení rotačních, válcových součástí, čepů hřídelí, vodících sloupků, ozubených kol a jiných součástí.

Kalení provádíme do hloubky 2-3 mm

Povrchové kalení provádíme na vysokofrekvenčním zařízení s generátorem GW 80.

Nejčastěji používáme materiály na povrchové kalení: 12.050, 12.060