Vakuové kalení

Vakuové kalení provádíme v nejmodernějším zařízení od firmy SCHMETZ.

Více informací

Žíhání

Žíhání provádíme v hlubinné popouštěcí peci ZEZ Praha.

Více informací

Popouštění

Popouštění provádíme v hlubinných pecích s nuceným oběhem vzduchu výrobce ZEZ Praha.

Více informací

Nitridování

Nitridování provádíme ve vakuové nitridační peci od firmy BMI, typ B54RN.

Více informací

Indukční povrchové kalení

Povrchové kalení provádíme na vysokofrekvenčním zařízení s generátorem GW 80.

Více informací